Технічний звіт

«Після проведення комплексу  вимірів  замовнику надається  «Технічний звіт» – протоколи вимірювань офіційного зразка з мокрою печаткою. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ  ISO 10012:2005

Технічний звіт як правило в себе включає наступні документи: титульний лист, свідоцтво про відповідність, додатки до свідоцтва (галузь), свідоцтва про повірку приладів, анотацію, протоколи вимірів, висновок та відомість дефектів.

  • протокол № 1 – вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах, заземлення магістралей і устаткування;
  • протокол № 2 – перевірка наявності зв`язку між заземлювачем і заземленими елементами обладнання;
  • протокол № 3 – вимірювання опору ізоляції провідників, кабелів ;
  • протокол № 4 – вимір опору петлі «фаза-нуль», вимір струму короткого замикання.
  • протокол струмового навантаження тощо.

Це не всі, а основні види електротехнічних вимірювань які ми проводимо.

Памятайте! Необхідною умовою безпеки в офісі чи на виробництві є справність електроустановок, що там знаходяться